Veiledning - Førstehjelp

Usikker på hva du trenger av utstyr på din arbeidsplass, skole eller hjemme, trenger du kurs?

Vi kan sende ut en godkjent førstehjelpsinstruktør til å se over dine rutiner, risikoanalyser og materiell, samt være behjelpelig med veiledning, bestilling og kursing ved behov.

kr 0,00
kr 0,00 / 1 stk