Tekniske løsninger

  • Undersøke Tele- og Datasystemer for å kunne avdekke utilsiktet tilgang.

  • Overvåkningssystemer.

  • Kursing i Samband. - Nødnett (Tetra) og Analoge/Digitale systemer.

  • Utleie av Kryptert samband for korte og lengre perioder.

  • Konsultasjoner i tele- og radioløsninger

    Ta kontakt for en uforpliktende prat med en av våre teknikere eller instruktører.
    Noe av dette gjør vi i samarbeid med ekstrernt NKOM godkjent firma for å ivareta sikkerheten for våre kunder.

kr 0,00