Sikkerhetskonsulent

Har du eller dine behov for å gjennomgå sikkerhetsrutiner, ROS analyser med mer?

Vi kan stille med fagpersonell som har lang fartstid innen personbeskyttelse, områdesikring med mye mer.

Vi kan delta som konsulent på ditt arrangement, sammen finner vi en sikkerhetsløsning som passer deg best.

NB: DS Bergen leverer ikke vektertjeneste, skulle det derimot være aktuellt med slike tjenester har DS Bergen samarbeidsavtale med politigodkjent vekterfirma som kan utføre tjenesten.

kr 0,00
kr 0,00 / 2 stk