Servicekontroll - Hjertestarter.

Vi kan ta etterkontroll av hjertestarteren din.

- Kontrollen blir godt dokumentert.
- Ved hehov for service får dere pristilbud på dette.
- Varsel ved nært forestående utløpsdato på elektroder med mer.
- Mulighet for fast Serviceavtale.

kr 0,00