Personlig bruksutrustning for sikkerhetspersonell (PBU)

Kurset passer for sikkerhetspersonell som bærer med seg utstyr i tjeneste.

Kurset tar for seg korrekt bruk av personlig utstyr, vernemateriell og Avdelingsmateriell.

kr 850,00