Pasientundersøkelse

Lær deg prehospital pasientundersøkelse.

Kurset tar for seg systematisk pasientundersøkelse som:
Primærundersøkelse, sekundærundersøkelse, diverse skåringsverktøy, kritisk/ikke kritisk pasient, med mye mer.

kr 350,00